03 201 00 13

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat voor particulieren die hun woning wensen te verkopen, is vanaf heden verplicht! U kan ons kantoor contacteren om het energieprestatiecertificaat (EPC) te laten opmaken. Voor verhuur van residentiële woningen door particulieren is een vergelijkbare wettelijke verplichting van toepassing vanaf 1 januari 2009.

Energieaudit (EAP)

Sinds medio 2005 heeft de Vlaamse Regering de nodige regelgeving ontwikkeld waardoor het mogelijk is om als particulier een energieaudit uit te laten voeren door een erkend deskundige. Voor het uitvoeren van deze studie is een fiscale maatregel van toepassing: 40% van het factuurbedrag kan via de belastingaangifte terugverdiend worden.

Elektrische keuring

Vanaf 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden.